Image
Image

Viết ghi chú nhanh chóng, an toàn.

Textvn được thiết kế để đơn giản, bảo mật và tốc độ. Nó tải ngay vào một ghi chú trống và bất cứ thứ gì bạn gõ đều được mã hóa và lưu ngay lập tức. — Bạn có thể thêm mật khẩu vào bất kỳ ghi chú nào, cho phép xem không thể chỉnh sửa hoặc ẩn nội dung và chia sẻ nó một cách an toàn.

Image

Ghi chú được mã hóa đầy đủ ngay trong trình duyệt của bạn.

Mọi ghi chú mà bạn sử dụng trên textvn.com đều có thể được mã hóa ở mặt trước và mặt sau, vì vậy hãy tiếp tục - ghi lại những bí mật đen tối sâu thẳm nhất của bạn.

Tạo ghi chú mới ngay bây giờ ↗

Cộng tác nhanh chóng với đồng nghiệp hoặc bạn bè của bạn bằng cách chia sẻ ghi chú được bảo vệ bằng mật khẩu

Lấy lại quyền riêng tư và bảo mật của bạn bằng các ghi chú được mã hóa từ đám mây vào trình duyệt của bạn

Ghi chú siêu nhanh ngay trong trình duyệt của bạn để bạn không phải cài đặt hoặc tải xuống bất cứ thứ gì